Προϊόντα

Προϊόντα (6)

Γωνίες, βάσεις, Ταφ σύνδεσης, βίδες, καρφιά.

Πετροβάμβακας, φελιζόλ, μεμβράνες, πισσόχαρτο.

Τούβλα, κεραμίδια, τσιμέντα, ασβέστης, πλέγματα, μπετονοσίδερα, αδρανή υλικά, έτοιμοι σοβάδες, λούκια, λαμαρίνες και καρφιά.

Δοκάρια κατασκευής σκελετού στέγης, πέτσωμα, καδρόνια, Σουηδική επένδυση, επένδυση, πατάκια, μπετονοσάνιδα, σουηδικά μαξιλάρια, σουηδικά φουρούσια, σουηδικές κολόνες, μαδέρια, ξυλεία περίφραξης, ξυλεία κατασκευής παραδοσιακών κατοικιών και πελεκητά.

Εισαγωγή ξυλείας ελάτης, ξυλείας τράβα, σουηδικής ξυλείας, ξυλείας ξηραντηρίου και οικοδομικής ξυλείας

Friday the 29th. | Αρχική | created by eWEBs